Çfarë ndodh me fëmijën nëse kryeni marr***ënie kur femra është shtatzënë, mjekët japin lajmin e papritur

Views: 1,819

Midis fri kërave të ndryshme qëndron edhe ajo që mund t`i besh keq fëmijës.

Rreth 70% e meshkujve që nuk bëjnë dashuri me femrën e tyre shtatzëne e kanë këtë fr ikë. Asnjë pa nik fetusi është i mbrojtur nga mbështjellja e tij e cila e izolon atë nga bota e jashtme.

Ky lëng funksionon si një amortizator: fëmija ndjek lëvizjet, por nuk mund te jete i përfshire gjate raportit, pavarësisht nga pozicioni se k sual qe do te marrin prindërit gjate kryerjes se marrëd hënies.

Për sa i përket mikrobeve ato nuk kane mundësi të hyjnë tek fëmija.

Nuk ka r rezik qe p enisi te shpoje mbështjellësen e fëmijës, ose qe te preke fëmijën, edhe ne rastet e një pene trimi te thelle. Sepse va gina dhe mitra janë te ndara: janë rreth 4 – 5 cm midis fundit të vag inës dhe kokës se fëmijës.

Nëse shtatzënitë janë normale, nuk ka asnjë rre zik qe raporti se k s ual te shk aktoje një lindje prematurë.

Çfarë ndjen fëmija:

Femija nuk ndjen asgjë dhe nuk mund te jete spektator i kësaj marrëdhënieje! Atij mund t`i transmetohet mirëqenia dhe kënaqësia e te ëmës, sidomos përgjatë org azmës. Fëmija është pikërisht si në një hidromasazh, i cili është vërtetë i kën aqshëm.

Tre mujori i pare:

Gjate tremujorit te pare, nga pikëpamja s ek suale, ndjesitë janë pak te z behura. Ne këtë periudhe kemi te tjera gjera ne kokën tone dhe nuk jemi shume disponibël edhe fizikisht, sepse ne këtë faze trupi person një sere transformimesh qe janë nën influencën e hor moneve.

Efektet sekondare:

Me pare janë te vje llat dhe lodhja. Por edhe dj egja e stomakut, thatësia va ginale etj… Ne se ne kete faze te shtatzanisë raportet se k suale janë te rralla, ‘80% e rasteve jane rezultat i lodhjes se femrave dhe renia e deshires se tyre se k suale.

Edhe kur marrdhenia realizohet, gj akderdhjet qe mund te shkaktohen nga eksitimi në këtë faze e bëjnë të mos jetë i pëlqyeshëm për të dyja palët. Pen etrimi mund te jete i dhi mbshëm, duke qene se muret e v aginës modifikohen dhe pësojnë ndryshime. Ne kete faze ajo qe i pëlqen partnerit është gj oksi qe fillon e rritet, por problemi është se shpesh ai dhemb! Kjo kerkon nje shpjegim taktik qe përkëdhelejt mbi gj oks ne këtë faze janë te dh imbshme.

Te dish te flasësh me partnerin:

Ndani dyshime dhe dh imbje me partnerin tuaj dhe ne këtë mënyrë ai do t`ju ndihmoje te kaloni ne harmoni këtë periudhe te vëshirë për ju.

Tre mujori i dyte: Nje oreks se ksual qe shkon ne qiell…

Me ne fund erdhi rikthimi ne piste! Periudha e vështire kaloi. Ne këtë faze fillojmë te ndjejmë që fëmija leviz dhe se është mirë, gjë qe na e mundësojnë ekografitë. Kjo eshte faza me e lumtur e shtatzënisë pasi te vjellat dhe përzierjet fillojnë te zhd uken duke ilene hapësire një kënaqësie te pafund.

Një kënaqësi e shumëfishtë

Në këtë periudhe va gina i rikthehet normalitetit te saj dhe kështu rikthehet dëshira e humbur për të bërë dashuri.

Bonus: or gazma arrihet me lehte dhe me shume intensitet, sepse zona gje nitale është në formë të shkëlqyer. Disa femra shtatzëna zbulojnë org azmën qe nuk e kane provuar kurrë gjate periudhës “normale”!

Tre mujori i trete: Rënie e vogël e intensitetit.

Vlen ta themi qe ne fillim se tre mujori i trete i shtatzënisë nuk është i një intensiteti te larte se ksual. Fëmija lëviz me shume dhe lodhja behet me e dukshme. Nga pikpamja teknike raporti sek sual është gjithnjë i mundshëm, por nuk behet komod për shkak te madhësisë se barkut. Partneri duhet te jete i i kujdesshëm qe te mos lën dojë nenën me dh imbje te shkaktuara nga pen etracioni.

Shkaqet:

Nena e ardhshme pengohet dhe bezdiset nga një trup i rende; Ajo ka dh imbje te shpinës dhe te këmbëve dhe nuk merr dot fryme lirisht. Dhe për te kompletuar te gjithë ketë ajo e ndjen veten te shëndoshë, te shëmtuar dhe me pak te dëshiruar nga partneri. Ajo ka nevoje te dëgjojë t`i thonë qe është ende të rheqëse dhe e bukur!

Çfarë mendon ai? Shikimi dhe dëshira e tij ndryshojnë.

Mashkulli mund te rezervoje një dëshire shume intense për partneren e tij, edhe pse ajo është shtatzënë. Ajo i duket me e bukur, me e ëmbël dhe me se ns uale. Por shume here është e vështire te adaptohet: pasi barku i fryre dhe trupi ne transformim e dekurajojnë mashkullin ne vend qe ta ek si tojnë.

Te përshtatesh se k sualitetin tënd:

Harroni pozicionin e misionarit i cili është aq komod për ju. Ky pozicion vështirësohet duke filluar qe ne tre mujorin e dyte. E vetmja mundësi qe keni është qe partneri juaj te mbështetet me duar.

Gjate marrë dhënies tuaj me partnerin duhet te zgjidhni pozicione qe nuk ju lë ndojnë dhe nuk ju provokojnë dh imbje te shpinës dhe sforcim. Nëse pen etrimi mund te rezultojë i dhi mbshëm, disa ledhatime m und te zbusin situatën. Dhe për ta mbyllur s e ksi o ral dhe mast urbimi janë shume te përshtats hme dhe efikase gjate shtatzënisë.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *